HISTORIE Ålgård KFUK-KFUM-speidere

Ålgård KFUK-KFUM-speidere ble formelt stiftet 19. februar 2004, som resultat av at de to gruppene Ålgård 1. KFUK og 1. Ålgård KFUM fusjonerte til en gruppe. Da hadde gruppene vår samarbeidet svært tett i et par år med tanke på et «giftermål». Samarbeid mellom K og M har det alltid vært på Ålgård, og speiderarbeidet har blitt drevet i generasjoner.